/grafik/diverse/RCU.gif

Indkaldelse til Pilotmødet d. 1. november kl. 15:00 2008 hos Allan Jensen

(Sidst opdateret 01.11.2008 )

Tid og Sted

Lørdag d. 1. november Kl 15 hos:

Allan Jensen

Datstrøget 49

8600 Silkeborg

Allan tilbyder overnatning.

Tilmeldt pr. dd

Tilmeldt: Allan Jensen, Peter Bech, Michael Bondo, Jeppe Alkærsig, Tommy Persson

Afbud: Daniel Nedergaard

Forslag til agenda lørdag kl. 15

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens 3 minutter
 3. Årets erkendtligheder og landsholdene
 4. Gennemgang af regnskabet for i år: Se budget og aktuelt forbrug her
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af styringsgruppe
 7. Bemanding af rejseholdet
 8. FAI regler
 9. Stævnekalender
 10. EM 2009 (Rumænien?)
 11. VM 2010
 12. Budget 2009-2010
 13. Næste års pilotmøde
 14. Traktement ca. kl. 19
 15. Fri bar ca. kl. 21

Søndag:

Kl. 09.00 Spisning

10.00 af sted til flyvepladsen.

Alternativt kan vi flyve i en hal fra kl. 12.00 - 18.00

Rejseholdet

Eftersom alle på rejseholdet har mere eller mindre har meldt sig ud, melder jeg mig hermed også mere ellelr mindre ud så vi måske kan starte på en frisk.

Vi skal derfor have fundet en løsning på afholdelse af stævner i Danmark fremover, herunder en omfordeling af arbejdsopgaverne rejsehold/arrangør

Analyse:

 1. Udstyret er omfattende, besværligt at rejse rundt med og der er ingen som reelt holder styr på det og holder det vedlige bortset fra opladning umiddelbart før stævnet
 1. Udstyret er besværligt at stille op og der er flere fejlmuligehder

Forslag til plan:

 1. Hver stævneplads udstyres med permanet opmærkning af bane i form af mærke eller brønd til linie stænger
 2. Der anskaffes GPS/laser til udmåling af de 150 meter
 1. Kun 3 barduner: Et sigtelinie "loop" og 2 støttestag skråt bagud
 1. Sigtelinie er punkt i horisonten vinkelret på A-B linien. Action: Der skal laves en "sigtevinkel"
 1. En genial eletronikmand laver 3 trådløse kontakter med tørbatteri til A, B og sikkerhedslinie med modtager i hovedkontrolboks
 1. Samme geniale eletronikmand ombygger hovedkontrolboks så den 1. tager imod disse trådløse signaler, 2. kører på 220V og 3. indbygger højtaleren.
 2. Pilotboxe udstyres med tørbatterier
 3. Alle tørbatterier skal være samme størrelse f..eks. AA og ved hvert nyt stævne skiftes alle tørbatterierne ud
 4. Der indbygges en 24V 220V strømforsyning i det store display

Resultat:

 1. Kun 2 ledninger: 1. kontrolbox til pilotbox og signal til display. Arrangør leverer 220V ledninger
 2. Baneopsætning reduceres til 10 minutter pr. linie og kan også hurtigt drejes hvis nødvendigt.
 3. Eneste forberedelse er at sørge for, der er indkøbt tørbatterier nok

Arrangør leverer dagen før konkurrencen:

 1. Flight Line pavillion (leveres første gang af rejseholdet)
 2. Flight line bord min. 70*90cm
 3. Sætter banestængerne op (disse leveres første gang af rejseholdet) de steder der tidligere er markeret af rejseholdet
 4. Trækker 220V med minimu 3 fordelerstik ud til Flight Line pavillion
 5. Laver landingscirkler (rejseholdet finder en simpel løsning)

Rejseholdet leverer dagen før konkurrencen:

 1. Den mobile del, dvs. kontrolbox, ringetryk, pilotboxe, display, GPS/laser målegrej, tilhørende ledninger, tørbatterier og korte 220V ledninger til tilslutning til 220V fordeleren.
 2. Computersystem og papirbackup
 3. Kontrollerer baneoopsætningen
 4. Laver systemtest og prøveflyvning

Oplæg til Stævnekalender

Følgende vil gerne gentage:

 1. Silkebrog
 2. Sønderborg
 3. Lagnstrup

Følgender undersøger muligehed for gentagelse:

 1. Dronninglund (hvis nemmere at arragnere)
 2. Hjørring

Følgender vil ikke umiddelbart afvise:

 1. GRCC

Følgende vil gerne være EuroTour

 1. Sønderborg
 2. Langstrup

Regler i Danmark

Vi skal være enige om hvordan vi hånterer omflyvningssituationer

Vi skal være enige om, hvordan vi håndterer vejrligssituationer

Afvikling af konkurrencer:

Hvis alle flyver forskellige klasser (ingen der både flyver B og F) så kan vi flyve hver runde med alle.

Hotliner Open kan under alle omstændigheder altid flyve med i F

Indkomne forslag fra piloterne:

Ole Hald:

- Rekruttering af F5F piloter, hvad lokker/forhindrer: Penge/interesse......

- F5F regler: Hvad skal vi satse på?

- Nemmere opsætnign af træningsbane

Jeppe Alkærsig:

Udkast til plan for udstyret:

Allan Jensen:

Styringsgruppens forslag: