/grafik/diverse/RCU.gif

EL-Styringsgruppen - Rejseholdet

Rejseholdet yder assistance til afholdelse af F5B og F5F konkurrencer

Opdateret: 13.05.2008

Hvad er Rejseholdet

Rejseholdet er et frivilligt udvalg under RC-unionens El-styringsgruppe som sørger for den formelle administrative og sportslige side af stævnet.

Rejseholdet består i 2008 af: Tommy Persson, Michael Bondo Andersen, Allan Jensen, Peter Bech og reserve Niels Pedersen.

Rejseholdet har forpligtet sig til ALTID at løse sine opgaver ved alle nationale stævner og modtager derfor kørselstilskud fra RC-unionen på linie med dommere.

Formål

Formålet med Rejseholdet er at hjælpe stævnerrangørerne for at sikre, at stævner i El-styringsgruppens regi bliver afholdt på højt professionelt niveau og i overensstemmelse med RC-unionens sportsudvalgs policies.

Rejseholdet tager sig af den sportlisge og administrative del af stævnet, medens den arrangerende klub sørger for officials, forplejning og fornuftige indkvarteringsmuligheder.

Rejeseholdet udgør, tilsammen med den stævneansvarlige fra den arrangerende, juryen for stævnet .

Baggrund

Afholdelse af et stævne på internationalt og professionelt niveau medfører en lang række arbejdsogaver, som er de samme hver gang, og desuden er der behov for en del specialisert teknisk udstyr, som ikke normalt findes i klubberne.

Det kræver erfaring og rutine at afholde stævner og det tekniske udstyr skal vedligeholdes og være up-to-date med med hensyn til reglerne.

Rejseholdet blev derfor dannet for at for at varetage disse specialiserede opgaver og sørge for, at det tekniske udstyr er i fuld funktionsdygtig stan og bringes ud, opstilles og testes forud for stævnet.

Se stævnevejledningen for flere detaljer

Rejseholdets leverancer

Stævnearrangørens egne leverancer

Som minimum skal stævnearrangøren selv levere de nødvendige officials, sørge for forplejning samt sørge for at flyvepladsen er klargjort til stævnet.

Stævnearrangøren modtager alle indtægter fra stævnet og skal som minimum dække kost og gaver til officials, herunder også rejseholdet, hvis der er overskud nok.

Medaljer/pokaler og stæveafgifter til f.eks. EuroTour og FAI erholdes af Elstyringsgruppen.

Rejseholdets opgavefordeling

Stævneansvarlig

Rejseholdet udpeger en stævneansvarlig fra egne rækker for hvert stævne. og udgør stævneledelsen sammen med den den stævneasnvarlige fra den arrangerende klub.

Disse udfærdiger en detaljeret plan for afvikling af stævnet og sikrer, den er kommunikeret ud til alle berørte.

Rejseholds deltagernes faste opgaver:

Admin: Peter Bech

Peters hovedopgaver er at hjælpe arrangøren med den administrative del af stævnet, dvs. det der går forud for stævnet og det der følger, når stævnet er slut. Det er primært følgende opgaver:

Reporter: Tommy Persson

Tommys hovedopgave er en fyldestgørende reportage fra stævnet. Det er primært følgende opgaver:

Materiel udbygning: Allan Jensen

Allan er ansvarlig for, at der opbygges komplette stævnesæt som minimum på hver side af Storebæltansvarlig. På sigt ønskes at alle arrangerende klubber er udstyret med et minimums stævnesæt bestående af pavillion og sigtelinier. Det er primært følgende opgaver:

Elektronik: Michael Bondo Andersen

Michael er ansvarlig for den elektroniske del af det tekniske udstyr. Hovedopgaverne er:

Official briefing: Niels Erik Pedersen

Niels opgave er at udvikle og dokumentere briefiingen af officials, således at den kan afleveres til enhver til udførelse. Hovedopgaverne består i at der et betjeningsvejledninger og opgavebeskrivelser for følgende funktioner:

Flight Line Director: XX (person søges)

XXs hovedopgave er "Flight Line Director" under stævnet. Det er primært følgende opgaver: