/grafik/diverse/RCU.gif

F5B/F5B Konkurrencevejledning gældende fra år 2008

Sidst opdateret: 20.11.2008 af Peter Bech

Vedtaget på pilotmødet d. 1. november 2008 hos Allan i Silkeborg

Gældende regler

I Danmark flyver som hovedregel efter de officielle FAI regler (FAI Sporting Code). Vigtige undtagelser er anført i denne vejledning.

Klasserne

Herhjemme flyver vi konkurrencer i 2 FAI klasser:

  1. F5B
  2. F5F

Desden har vi i Danmark defineret en "åben" klasse for folk som ikke ønsker at flyve med i FAI klasserne.

  1. HotLiner open

Flyveprogrammet er det samme i alle klasser. Deltager man i een eller flere FAI klasser, kan man ikke til samme stævne deltage i Hotliner Open.

Modellerne

Modelflyene skal altid holde FAI's grundkrav f.eks. minimum- og maksimum planbelasting.

For beregning af planaeral henvises til FAI's metode.

El-styringsgruppen råder over en præcisionsvægt og har bestilt et måleinstrument til kontrol af energibegrænsere.

Herudover er der specielle tillægsregler i de forskellige klasser:

F5B

F5F

HotLiner Open

*) hvis der ikke er et testapparat til stede, kontrolleres at loggere er indstillet på 1.750 hhv 1.300 wattminutter.

Mesterskaber for landshold

Et landshold består af 3 piloter, 1 holdleder og maks 2 hjælpere.

Der er afholdes verdensmesterskaber hvert lige år. Der er kun VM i F5B klassen

Nordisk mesterskab flyves i begge FAI klasser og forsøges afviklet hvert år. I NM er det tilladt at stille med op til 3 landshold plus 2 juniorer. Man er junior til og med det år man fylder 18.

Flyveopgaven

Flyveopgaven består af 2 faser: Baneflyvning tid og varighedsflyvning på tid med præcisionslanding.

Flyve- og landingsane

Sådan ser flyve- og landngs banen ud:

/grafik/diverse/f5b_course.jpg

Flyveprogrammet

Man har ialt 800 sekunder til at gennemføre de 2 flyve faser:

Fase 1 er en hastigheds/distanceflyvning på 200 sekunder og fase 2 er en varighedsflyvning på 10 minutter som afsluttes med en præcisionslanding.

Distanceflyvningen er tilrettelagt som en "frem-og-tilbage" flyvning på en 150 meter lang bane. Startlinien hedder "A" og vendelinien ved de 150 meter hedder "B". En tur fra linie til linie kaldes et "ben". Området fra A-linien mod B-lininen kaldes "banen".

Man har ialt 200 sekunder og maksimalt 10 motortræk til at flyve så mange ben som muligt imellem A og B.

Når de 200 sekunder er udløbet begynder varighedsflyvningen automatisk. Denne skal derfor vare 600 sekunder. Landes før eller efter de 10 minutter gives eet strafpoint for hver sekund. Man må i varighedsfasen benytte ligeså meget motor man vil, men eet motortsekund er lig med eet strafpoint.

Landingsområdet er et punkt med 3 cirkler på 10, 20 og 30 meter, som giver henholdsvis 30, 20, og 10 point.

Resultatet

Resultatet af flyvningen beregnes i point som:

point = (antal ben * 10) + (sekunder i varighed - motorsekunder - sekunder over 800 sekunders samlet flyvetid) + (landingspoint)

Toppræstationenerne

I F5B ligger toppræstationerne pt på 43-46 ben, rekorden er 47 ben.

I F5F ligger toppræstationerne på 36-38 ben, rekorden er 39 ben.

Annulleringer af flyvninger eller dele af flyvninger.

Der gælder alle de sædvanlige generelle FAI regler om diskvalifikation f.eks. hvis man hvis man med fortsæt overtræder FAI reglerne kan man blive diskvalificeret fra hele konkurrencen.

Der er dog nogen tilfælde hvor man mister sine point eller hele flyvningen som er værd at vide på forhånd:

Tab af point:

Under distanceflyvnignen må der ikke bruges motor i banen. Hvis man tænder motoren i banen, annuleres benet.

Rammer modellen piloten eller hjælperen under ladningen mistes landingspointene.

Lander man senere en 10:30 i varighedsflyvningen, får man ingen landingspoint.

Annullering af hele flyvningen:

Ved overskridelse af en sikkerhedslinien under distanceflyvningen

Ved tab af genstande fra model, f.eks. propel (undtagen hvis det sker under landingen eller det sker på grund af et sammenstød med en anden model i luften).

Landes der mere end 100 meter fra linien A-B under distanceflyvningen eller mere end 100 meter fra landingsbanens centrum under varighedsflyvningen annulleres hele flyvningen.

Den praktiske flyvning

Pilot og hjælpere liner op ved "A" linien. Når modellen kastes starter de 800 sekunders samlet flyvning og de 200 sekunders distanceflyvning. Piloten trækker modellen op udenfor "A" linien og dykker ind i banen med retning mod "B" linien. Motoren slukkes, ideelt lige inden passage af "A" linien. Nu flyves 1 eller 2 gange frem og tilbage, henholdsvis 2 eller 4 ben.

Efter passage af A, tændes motoren igen til et nyt stig udenfor "A" og så fremdeles.

En F5F topflyvning består først af 8 stig med 4 bens flyvning efterfulgt af 1 stig med 2-bens flyvninger. Det giver 33 ben ialt. Har man fløjet rigtig godt, kan man måske få et ben mere i sidste 2-bens stig og nå ned til "B". Så får man toppræstationen 3 ben.

Den teoretiske grænse for F5F med den nuværende teknologi er omkring 34 ben.

En F5B topflyvning består af 9 stig til fire ben og 1 stig til fem ben. Det giver 41 ben ialt. En super topflyvnig (VM klasse) består af 8 stig til 4 ben, 1 stig til 6 ben og 1 stig til 5 ben. Det giver 43 ben ialt

Den teoretiske grænse for F5B med den nuværende teknologi er omkring 44 ben.

Modeller kan købes færdige

Det er idag muligt at købe alt grejet til en toppræstation i begge klasser. Både F5B og F5F modeller findes som færdige, fabriksfremstillede modeller i absolut topklasse, hvor der kun er meget lidt monteringsarbejde tilbage.

Det samme gælder motorer og regulatorer.

Også de specielle "pushede" akkuer er lettilgængelige idag, ligeledes er de moderne LiPo celler lettilgængelig og yder helt i top uden yderligere behandling.

Så den gamle myte om "at det kun er for eksperter og fabrikshold" holder ikke længere. Alle kan være med!

Priserne er blevet moderate

Prisen for en F5B og en F5F modeller med motor og regulator er ca. den samme.

Den eneste relle prisforskel er, at F5B akku-pakken koster lidt mere på grund af det større celletal.

En "ARF" model med indbyggede servoer ligger i området kr. 5.500 - 6.500. Motorsæt (motor + regulator) ligger i området fra 3.400 - 6.500.

En 3-4S 5Ah LiPo til F5F pakke koster ca. kr. 1.000 og en 4-6S LiPo pakke til F5B koster ca. kr. 1.100.

Dvs. en flyveklar F5F vindermodel koster fra ca. 10.900 til 13.900. En F5B ca. 100 kr. mere.

Konkurrencer i Danmark

Der forsøges afholdt 4 konkurrencer årligt. Der flyves normalt i alle tre klasser,dog efter behov.