/grafik/diverse/RCU.gif

Om El-styringsgruppen (Sidst opdateret: 01.08.2008 )

Eliten indenfor RC-modelflyvning er organiseret under RC-unionens Eliteudvalg, hvis formand også er medlem af RC-unionens bestyrelse.

Under Eliteudvalget er de forskellige sportsgrene organiseret i "Styringsgrupper", som håndterer alle anliggendender indenfor den den enkelte gren.

El-styringsgruppen skal således håndtere elite aktiviteterne inden for FAI-baseret el-flyvning.

Styringsgruppen er pt organiseret således:

Peter Bech (EFK87) er formand og tager sig hovedsageligt af det administrative herunder:

Allan Andersen (EFK87 og NFK) tager sig hovedsageligt af det sportslige herunder:

El-styingsgruppens ansvarsområde

El-styringsgruppen har ansvaret for FAI gruppen "F5" som er "Elektrisk drevne radiostyrede modeller".

For tiden er der kun danske udøvere i F5B og F5F klasserne, hvorfor el-styringsgruppen kun har budget til støtte for disse to klasser.

Så snart der er initiativtagere til andre klasser, vil de også blive repræsenteret i styringsgruppen såvel med et styringsgruppe medlem som et budget.

El-styringsgruppens målsætning og strategier

Elstyringsgruppens primære målsætninger er

1 at fremme det lokale aktivitetsniveau såvel i kvantitet som kvalitet

2 at højne vores internationale standard og tilstedeværelse

Ad 1.

Gennem aktiv planlægning og økonomisk støtte til den lokale danske konkurrenceaktivitet, sikrer vi, at der til stadighed et attraktivt udbud af lokale stævner af høj professionel kvalitet og international standard. Det er med til vedligeholde de etablerede piloters kvalitet samt at trække nye talenter til. Samtidig bliver piloterne vænnet til den skarphed, der skal til for at begå sig internationalt.

Ad 2.

Igennem aktiv økonomisk støtte til deltagelse i internationale stævner kommer vi i kamp med klassernes toppiloter, får afprøvet holdsamarbejdet på topplan og samtidig kan vi holde os ajour med udviklingen i klasserne.

Du kan se mere om støtten under "El-styingsgrupppens støttepolitik".