/grafik/diverse/RCU.gif

El-styringsgruppens tilskudspolitik

Gældende for 2004

(Sidst opdateret: 15.01.2008 )

A. El-styingsgruppens budget ansvarsområde

Vi budgetter pt. for F5 klasserne: F5B og F5F

B. Overordnet tilskudspolitik

Styringsgruppen lægger vægt på primært at støtte direkte sportslige aktiviteter. Derfor er der 5 hovedprioriteter i tilskudspolitikken:

Desuden ydes der også et mindre tilskud til f.eks. styringsgruppens ekstraudgifter.

Støtte udbetales uanset om medlemmet får støtte fra anden side.

C. Budget og budgetbegrænsninger/-udvidelser

Tilskudende ydes i henhold til det godkendte budget. Budget for indeværende finansår kan ses her.

Hvis tilskudet til en aktivitet på budgettet overskrider det afsatte beløb, kan der som hovedregel kun udbetales en forholdsmæssigt nedsat støtte til de tilskudsberrettigede.

Det er muligt at søge ekstrabevillinger hvis budgetforudsætningerne er væsentlig forandret eller anden force-majeoure.

D. Hvad der gives tilskud til - hvor meget der udbetales - hvem får pengene - hvem leverer dokumentation

1. Internationale mesterskaber for landshold udenfor Danmark:

2. Internationale mesterskaber for landshold i Danmark:

3. Eurotour stævner udenfor Danmark:

4. WorldCup stævner for landsholdspiloter udenfor Danmark:

5. Rejseholds- og dommerkørsel i Danmark

6. Andre tilskud/refusion af bevilgede udgifter